Slide background

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHEŁMNIE

UWAGA

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Komornik Sądowy nie udziela informacji dotyczących prowadzonych postępowań egzekucyjnych drogą telefoniczną. Wszelkie zapytania proszę kierować drogą pisemną na adres kancelarii komornika.

NAJBLIŻSZE LICYTACJE

Brak licytacji w najbliższym czasie

WITAM NA MOJEJ STRONIE

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji)

KANCELARIA KOMORNICZA W CHEŁMNIE

Poprzeczna 27b, 86-200 Chełmno

Godziny urzędowania:
Codziennie od poniedziałku do piątku 700 - 1500
We wtorki 700-1500 komornik lub asesor przyjmuje 830 - 1130 oraz 1300 - 1500

Kancelaria | Właściwość terytorialna | Poradnik | Dokumenty | Licytacje (ruchomości / nieruchomości) | Kontakt | Polityka prywatności

Copyright © 2019 Mariusz Mądrowski