Slide background

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHEŁMNIE

KALCELARIA

WSTECZ

MARIUSZ MĄDROWSKI - KOMORNIK SĄDOWY

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji )

KANCELARIA

Adres:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Mariusz Wojciech Mądrowski
Poprzeczna 27b
86-200 Chełmno

Godziny urzędowania:
Codziennie (od poniedziałku do piątku): 700- 1500
We wtorki: 700- 1500, komornik lub asesor przyjmuje: 830- 1130 oraz 1300- 1500

Numer rachunku bankowego:
47 1020 1462 0000 7602 0302 1730

E-Mail: mariusz.madrowski@komornik.pl

 

Kancelaria | Właściwość terytorialna | Poradnik | Dokumenty | Licytacje (ruchomości / nieruchomości) | Kontakt | Polityka prywatności

Copyright © 2019 Mariusz Mądrowski